Omgörning av sidan

Hej, vi håller på och bygger om vår hemsida, du har nu hamnat på den nya sidan. Än så länge finns här inga bilder utan de hittar du på www.tassamigos.se. Men förhoppningen är att allt ska flyttas över inom sinom tid och finnas här på den nya sidan som kommer att vara enklare att uppdatera genom sin bloggform.